Informatie voor patiënten en klachtregeling comform de regels van
de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten


Wat is een mondhygiënist?
Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.

De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.

De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is  van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige(vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen  van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen.

Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen  van tandvleesaandoeningen.
Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn

 • het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)
 • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen)
 • het polijsten van vullingen

Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.
Ook kan de mondhygiënist met werkervaring aanvullende opleidingen doen waarbij bijvoorbeeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?
Uiteraard is het verstandig om zo jong mogelijk naar een mondhygiënist te gaan.
Maar in ieder geval als: 

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • tanden of kiezen los gaan staan
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • het tandvlees terugtrekt
 • er regelmatig gaatjes ontstaan
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

 In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de mondhygiënist geregeld. Voor mondgezondheidsvoorlichting is  een schriftelijke verwijzing door een tandarts of tandarts-specialist niet noodzakelijk, voor alle andere werkzaamheden wel.

Waar is de mondhygiënist werkzaam?
De mondhygiënist kan in veel verschillende werkvelden binnen de mondzorg werkzaam zijn, onder andere;

 • in een praktijk van een tandarts of tandartsparodontoloog
 • in een eigen praktijk (vrije vestiging)
 • in een praktijk van een kaakchirurg of orthodontist
 • in een ziekenhuis of psychiatrische instelling
 • in een instelling voor verstandelijk en/of motorisch gehandicapte mensen
 • bij een universiteit of militair geneeskundige dienst
 • bij een Gemeentelijke Gezondheids Dienst
 • in een verpleeghuis
 • bij een opleiding mondhygiëne aan een Hogeschool
 • in de commercie

Worden de kosten vergoed?
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden.
Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de mondhygiënist de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Dit voorkomt problemen achteraf.

 

Wat te doen bij een klacht?
Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen de patiënt zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici

Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Voor de mondhygiënist in loondienst van een tandarts verloopt de klachtenregeling via de tandarts-werkgever. Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD  Amersfoort
tel. (033)4216189

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
www.mondhygiënisten.nl