Praktijkinformatie

Telefonische bereikbaarheid
In principe staat altijd de voicemail tot uw beschikking. Ook kunt u even een mailtje schrijven.
Het kan zijn dat uw telefoontje beantwoord wordt door een antwoordapparaat als ik bezig
ben met een intensieve patiëntenbehandeling of anderszins.

Spreekt u dan alstublieft uw naam, uw telefoonnummer en een eventuele boodschap in.
U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


De kosten

Het tarief dat in mijn praktijk gehanteerd wordt, staat vermeld onder de menuknop "Tarieven"
Niet 24 uur van te voren afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Vergoeding van de behandeling door ziektekostenverzekeraars.
Ziektekostenverzekeraars vergoeden als U een tandheelkundige verzekering hebt afgesloten
onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk de behandeling door de mondhygiënist.
U kunt daar de polisvoorwaarden op nakijken. Mochten er onduidelijkheden zijn wat betreft
de vergoeding neemt u dan de polisvoorwaarden mee, dan kunnen we proberen er samen uit
te komen.


Overleg met de tandarts
Omdat zowel de tandarts als de mondhygiënist bezig is met uw mond, is het, voor een optimaal
resultaat, belangrijk dat er tussen de tandarts en de mondhygiënist overleg is.
Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportage aan
de tandarts na afloop van de behandeling.
Wanneer u bezwaar hebt tegen deze rapportage, dan verzoeken wij u dat schriftelijk aan
ons door te geven.


Overleg met andere zorgverleners

Soms kan het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij problemen met uw algemene gezondheid,
dat wij ook contact zoeken met andere zorgverleners zoals huisarts of specialist.
Een en ander om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen uitvoeren.
Wij zullen dat uiteraard altijd doen in overleg met u.

Legitimatie en BSN (Burger Service Nummer)
Sinds 1 juli 2008 zijn zorgverleners verplicht om hun cliënten te identificeren met behulp van een
geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of officieel vreemdelingencertificaat).
Wij vragen u dan ook om altijd een geldig legitimatiebewijs en Uw pasje van de verzekering
bij u te hebben.