Informatieve sites  
Ivoren Kruis www.ivorenkruis.nl
Tandheelkundige informatie www.tandarts.nl
Orthodontie online www.beugel.nl
Alles wat u moet weten http://www.allesoverhetgebit.nl/
Gezondheidsplein www.gezondheidsplein.nl
Nederlandse Vereniging van Orthodontisten www.orthodontist.nl
Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie www.kaakchirurg.nl
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde www.tandartsennet.nl
Organisatie Nederlanse Tandprothetici www.ont.nl
Associatie Nederlandse Tandartsen www.ant-online.nl
Nederlandse Vereniging voor Instellingen Jeugdtandverzorging www.nvij.nl
Jeugdtandverzorging Stichting www.jeugdtandverzorging.net
Nationale Poetsweken www.nationalepoetsweken.nl
Onderwijsproject voor kleuters en leerlingen van de basisschool www.houjemondgezond.nl
Instrumentation Techniques www.instrumentationtechniques.com
KiesBeter.nl www.kiesBeter.nl
Dental Info www.dentalinfo.nl
Nationale Beroepengids www.nationaleberoepengids.nl
Nederlands Huisartsen Genootschap www.thuisarts.nl
Triple Pro www.triplepro.nl
National Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie www.nigz.nl
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl
Nederlands Paramedisch Instituut www.paramedisch.org
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie www.npcf.nl
Registratie en informatie beroepsbeoefenaren in de zorg www.bigregister.nl
KwaliteitsRegister Mondhygiënisten www.kieskrm.nl
Kwaliteitsregister Paramedici www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
International Federation of Dental Hygienists www.ifdh.org
International Journal of Dental Hygiene www.blackwellmunksgaard.com
Forum voor mondhygiënisten www.mondhygienistenforum.nl
Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundig Assisterenden www.nvvta.nl
Platform for Better Oral Health in Europe www.oralhealthplatform.eu